انرژی ,شیمیایی موجود ,انرژی شیمیایی ,انرژی شیمیایی موجود
1 مطالعات علمی نشان می دهد پیدایش پدیده ها از ………. خاصی پیروی می آند،هدف اصلی علم
فیزیک آشف و بیان آنها است.

2- مواد غذایی و سوختها دارای انرژی…….. هستند آه برای آزاد شدن آن انرژی لازم است در آنها
……. صورت گیرد.

3-در جدول انرژی برای شکلات
22/2 درج شده است، یعنی در …….شکلات…….انرژی
شیمیای ی وجود دارد .

4- انرژی شیمیایی موجود در 20 گرم شکلات 444 آیلوژول است. نمودار انرژی شیمیایی موجود در
شکلات بر حسب جرم را رسم آنید.

5-شخصی یک بستنی 50 گرمی می خورد، انرژی حاصل از آن معادل چند گرم پنیر تازه است؟

منبع اصلی مطلب : بررسی کتاب فیزیک سال اول دبیرستان
برچسب ها : انرژی ,شیمیایی موجود ,انرژی شیمیایی ,انرژی شیمیایی موجود
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : آزمون